Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Modlitby ke svatým

Výsledek vyhledávání

K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
K: Oroduj za nás, svatý Josefe, L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe...
V den slavnosti všech svatých
Všehomoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k Tobě; při dnešní slavnos...
K svatému Vaclavu
Svatý Václave, kníže náš, věrný zástupce náš, k tobě Čechové voláme, pomoci žádáme. Ó dědici české zem...
K svatému Janu Nepomuckému
Svatý Jene Nepomucký, zástupce české země, schlédni na nás, na svůj národ, pamatuj na své plémě, vypros nám u ...
K svaté Ludmile
Ludmilo, révo v půdu Čech z nebeských vinic štípená, jsi vzorem pokolení všech, své vlasti matko vznešená. Jak p...
K svatému Vojtěchu
Svatý Vojtěchu, český patrone, věrný biskupe, náš mučedníku, nás se zastávej, nás neopouštěj v našich potřeb...
K svatému Josefovi
Ty jsi šťastný pěstoun Krista Pána, od Boha ti péče o něj dána, tobě z věčné rady, poklad dražší nad poklady, ...
K svatému Judu Tadeáši
Svatý Judo Tadeáši, blízký příbuzný Krista Pána, našeho vykupitele! Apoštole a mučedníku, slavný ve cnostech a z...
K svatému Františku
Milý Otče Františku, ty jsi svým životem ukazoval cestu chudoby a pokory, uč nás, abychom, z toho, co máme, pomáhali v...
K svatému Antonínu Peduánskému
Svatý Antoníne Paduánský, útočiště duší, který jsi z nebe prohlášen za zvláštního ochránce, jež tebe důvěrn...
K sv. Terezii z Lisieux
Svatá Terezičko, naše malá sestro, za tvůj příklad děkujeme a v cnostech ho následujeme. Tys pochopila, že láska je v...
Litanie ke všem svatým
Prosba k Bohu Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Vzývání svatých Odpovídáme: O...
K svatému Antonínovi
Bože, Králi a milosrdný Otče, který jsi vybral Antonína jako svědka Evangelia a posla míru k Tvému lidu, vyslyš naš...
Modlitba k sv. Michaelovi
SVATÝ MICHAELI archanděli, chraň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám ochranou. Nech ať Bůh přik...
Modlitba k svatému Norbertovi za šťastné narození dítěte pro nastávající maminky
Svatý Norberte, velký a věrný služebníku Boží! Zvláštním způsobem jsi uctíval svaté a podivuhodné narození našeh...
Svätý Michal archanjel
Preslávny vodca nebeského vojska, svätý Michal archanjel, ochráň nás v boji proti vodcom a mocnostiam temnôt. ktoré ...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže podej mi ruku pomocnou připomeň mi Slávu Světla až budu pokoušena hledět k temnotám po...