Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Mešní řád

Výsledek vyhledávání

Mše svatá
Úvodní obřady Příchod a pozdrav: K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. L: Amen K: Milost našeho Pá...
Mše svatá - česky/latinsky
Vstupní obřady K: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. L: Amen....
Úkon kajícnosti
Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat: je to m...
Úkon kajícnosti - latinsky
Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres, quia peccavi nimis cogitatione verbo, opere et omissione: mea culpa, mea culpa, mea m...
Sláva na výsostech Bohu
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdá...
Sláva na výsostech Bohu - Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, grat...
Svatý
Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech. Požehnaný, jenž p...
Svatý - Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. Benedictus qui ve...
Tajemství víry
Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. ...
Tajemství víry - Mysterium fidei
Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. ...
Beránku Boží
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smilu...
Beránku Boží - Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolli...
Soucitný Bože (z řecké liturgie)
Soucitný, milosrdný, shovívavý a slitováníplný Pane, slyš naši modlitbu a shlédni k našemu volání. V: Opatři ná...
Smiluj se, Pane (z řecké liturgie)
Pane a Bože náš, Ježíši Kriste, shovívavý k naší hříšnosti, jenž jsi nám dopřál dožíti se této hodiny, kdy ...