Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:

Biblická (synoptická)

1. Poslední večeře
(Mt 26,14-29 Mk 14,12-25)

2. Ježíš v zahradě Getsemanské
(Mk 14,26-52 Mt 26,30-56)

3. Ježíš souzen židovskou veleradou
(Mk 14,53-72 Mt 26,57-75 Lk 22,54-71)

4. Ježíš před Pilátem
(Mk 15,1-15a Mt 27,1-26a Lk 23,1-25)

5. Bičování a trním korunování
(Mk 15,15b-20e Mt 27,26b-31)

6. Ježíš bere na sebe kříž
(Jan 19,16-17)

7. Šimon Kyrenský pomáhá nést kříž
(Mk 15,21 Mt 27,32)

8. Ježíš a jeruzalémské ženy
(Lk 23,27-32)

9. Ježíš svlečen a přibit na kříž
(Mk 15,22-31 Mt 27,33-44 Jan 19,18-24 Lk 23,33-38)

10. Ježíš a kající lotr
(Lk 23,39-43)

11. Matka Ježíšova a Jan pod křížem
(Jan 19,25 - 27)

12. Ježíš umírá na kříži
(Jan 19,28-34 Mt 27,45-56 Lk 23,44-49 Mk 15,33-39)

13.Ježíšův pohřeb
(Mk 15,42-47 Mt 27,57-66 Jan 19,38-42 Lk 23,50-56)

14.Zmrtvýchvstání Ježíše
(Mk 16,1-7 Mt 28,1-10 Lk 24,1-12 Jan 20,1-2)


Tisk | Poslat kamarádovi | Uložit do PDF
Je tento text závadný? | Našli jste v tomto textu chybu?