Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Modlitby Křížové cesty

Výsledek vyhledávání

Biblická
Pane Ježíši, ty jsi řekl: Kdo chce za mnou přijít, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Chceme tě t...
Biblická (Matoušova)
1. Spiknutí proti Ježíšovi a Jidášova zrada (26,1-5,14-16) 2. Pomazání v Betánii (26,6-13) 3. Poslední večeře (...
Biblická (synoptická)
1. Poslední večeře (Mt 26,14-29 Mk 14,12-25) 2. Ježíš v zahradě Getsemanské (Mk 14,26-52 Mt 26,30-56) 3. Jež...
Bohoslovců
Pane Ježíši, v Nejsvětější Svátosti oltářní, věříme v tebe a klaníme se tobě. Požehnej nám, když se přich...
Čas
Nemáme čas. Pane, stěžujeme si, že nemáme čas, nikdy nemáme dost času, honíme se, pospícháme, stále doháníme č...
Děti (výchova)
1. Ježíš odsouzen na smrt Pilát odsuzuje Pána Ježíše, i když je přesvědčený o jeho nevině. Odsuzuje ho ze stra...
Dvouřádková
(První věta je myšlenka na rozjímání, druhá námět na modlitbu. Zde se dává nejširší prostor k vlastním myšlenká...
Hleďte, přichází hodina
Hleďte, přichází hodina - ano, už je tu - kdy se rozprchnete každý po svých a mne necháte samotného. (Jan 16,32) ...
Mohu - chci
1. Ježíš je odsouzen Ježíš je odsouzen. Ne za krádež, ne za vraždu. Nevinně. Neobhajovali ho výřeční advokáti...
Je rozhodnuto
1. Ježíš odsouzen Je rozhodnuto. Lidé, kterým tak málo ležel na srdci zákon Boží lásky, ti přisoudili místo na ...
Ježíš a já
1. Ježíš odsouzen Ježíš snáší pokoření, křivdy, výsměch - všechno mlčky, i když je odsouzený na smrt. A j...
Ježíš žije
1. Ježíš je odsouzen na smrt Jak samozřejmě stojíme zde u prvního zastavení křížové cesty. S křížovými cestami...
Ježíši, milosrdenství!
Bože, chci konat pobožnost křížové cesty tvého Syna. Dej, aby byla Tobě k oslavě a nám všem k duchovnímu užitku. ...
Jestliže pšeničné zrno nepadne do země...
"Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo - odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má...
Každý z nás
1. Pán Ježíš odsouzen k smrti. Ty jsi pravda. Ti,kteří vyznávají lež se Tě bojí jako ohně... Přáli by si,aby...
Z Kolosea
Skloň se Bože, laskavě s námi, kteří se chystáme projít zastavení křížové cesty. 1. Kristus je odsouzen Moc...
Krátké myšlenky
I. Ježíš před Pilátem stojí dobrovolně, nemusel do Betléma jít, z lidského hlediska nemusel. II. Ježíš prý...
Kristus-církev
Duchu svatý, pomoz nám v dnešní Církvi vidět Krista - Tělo Kristovo. 1.Ježíš je odsouzen na smrt Krista odsoud...
Každého člověka
Kristus: Těchto 14 zastavení, kterými teď chceš projít, nebudeš se ubírat sám.Já kráčím s tebou. Přestože ty ...
Naší doby
Již 2000 let křesťanská éra...Ale kdy začneme být křesťany? Touto křížovou cestou budeme v duchu procházet svě...
Symboly
Křížovou cestu Pána Ježíše se můžeme promeditovat netradičním způsobem. K jednotlivým zastavením jsou přiřazeny sy...
Nenarozených
1. Ježíš odsouzen na smrt Odsouzen je k smrti dřív než jsem se narodil. Nestvořila mě láska, bylo to sobectví. A p...
S apoštolem Pavlem
Tato křížová cesta by mohla nést i jiný název: Křížová cesta apoštola Pavla. Původní název je však vhodnější, p...
Meditativní
1. Odsouzení Postavili jsme nádherné soudní paláce. Rozmnožili jsme Tvůj zákon- Desatero, na nepřehledné množstv...
Misijní
Již 2000 let křesťanská éra... Ale kdy začneme být křesťany?... Touto křížovou cestou budeme v duchu procházet svě...
Mlčení - řeč
1. Kristus je odsouzen Mlčel jsi, Pane, plných třicet let. Pak jsi tři roky mluvil. Někteří přijímali tvé slovo, j...
Podle Michala Quoista I.
Bůh vidí současně oběť Kristovu s naším životem. Každodenně lidé trpí a v bolestech umírají. Tak náš Pán pok...
Na motivy písně "Slunce ať svítí, kde jsi ty..."
Píseň: 1. Nečekej na svůj den, na svůj velký čin, každá chvíle se ti nabízí. Lásku Krista přinášej všem...
Následuj mě
Pane Ježíši, Ty jsi řekl:" Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života" - Každý, kdo se rozhodl...
Nemáme čas, Pane (V. Fišerová)
Nemáme čas, Pane. Stěžujeme si, že nemáme dost času. Honíme se, pospícháme přepracovaní, přetížení . . . pořád n...
Nenarozeného dítěte
"Znáte přikázání nezabiješ? Jak často jste je lidé od Kainovy bratrovraždy přestoupili a hřích na hřích navršili? A...
O nemoci
Kristus nepřestal umírat. Lidé kolem nás, kteří každý den trpí a umírají, jsou stále On, který se jejich prostře...
O smyslu kříže
Vydáváme se Pane za tebou, na cestu kříže. Nechceme jít jako četní indiferentní diváci na tvé historické cestě, ani n...
O strachu
1. Ježíš odsouzen Co strachu z ostudy, z pokoření, z toho, že nebudeme před lidmi vypadat chytře, že se nám bude n...
Ostuda
1. Ježíš odsouzen na smrt Tolik nám záleží na tom, co si o nás druzí myslí! Ježíš je odsouzený jako zločinec. A...
Osvoboď nás pravdou
A/- citáty z Písma sv. B/- vlastní slova C/- Dignitatis humanae "Poznáte pravdu a pravda z vás učiní lidi svobodné...
Píseň ke křížové cestě
1. Byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán , byl jsi tam, když byl odsouzen můj Pán, nezapoměň na tu chvíli, když ho ...
Na nápěv písně "Pomoz mi můj Pane"
1. Noc končí a zrána - Pilát soudí Pána :/, na smrt že má jít. Pane, když jsem bloudil - i já jsem tě soudil:/ že m...
Plody Ducha svatého
Pane, chceme Tě doprovázet na křížové cestě a všímat si při ní ovoce tvého Ducha, které jsi nám získal. I vze...
Podle Michela Quoista II.
Kristus ještě nedokončil svoji oběť. Každodenně trpí a umírají lidé v našem okolí. To je on, jenž pokračuje ve ...
Podle Romano Guardiniho
Pane, tys řekl:"Kdo chce být mým učedníkem, nechť denně bere svůj kříž na sebe a nechť mě následuje." Chci nyní jí...
Křížová cesta - pro děti 1
1. Lidé jakoby zapomněli, že je má Pán Ježíš rád a začali na něj před Pilátovým soudem žalovat a vymýšlet různé...
Křížová cesta - pro děti 2
1.zastavení - Pilátův soud Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme Ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. ...
Prodej všechno, co máš
Pane, chceme tento postní čas prožít dobře. Jak to máme udělat? Kdysi jsi poradil bohatému mládenci: "Prodej všechno...
Připodobnění
Pane, chceme tě následovat na tvé křížové cestě, kterou jsi ty trpěl z lásky k nám - abys nás vykoupil, a ukázal ...
S Mojžíšem
S Mojžíšem půjdeme na Ježíšovu cestu kříže. Mojžíš šel cestou proroka. Šel cestou utrpení a bolesti. A on je p...
S prosbami
Pane, veliký a mocný ve slově a v činu. Chceme si v tého chvíli pobožnosti připomenout velikost tvé oběti života a ...
Se sv. Anežkou
1. Pán Ježíš odsouzen Anežka vstupuje do kláštera klarisek - chvíle , která bude trvat dlouhých padesát let dobro...
Slezská kalvárie
1. Ježíš odsouzen k smrti Ježíš stojí před soudem. Ti, kteří ho obviňují, jsou lháři. Soudce je muž bez chara...
Slova našich dnů
Nechci, nebaví mě to, nemám čas, nesouhlasím, nenávidím, nemám chuť, nemám rád, neodpustím, nevydržím, nemám n...
Spolu s Marií
"Přemýšlejte o Ježíšově utrpení a žijte ve spojení s Ním!" (20.2.1986) "Modlete se před Křížem..." (m.j.12.9.19...
Umři než umřeš a neumřeš až umřeš!
Pane Ježíši, chceme v této chvíli ujít kus "Křížové cesty" s tebou a zamyslet se nad tím, co nám ještě chybí k ...
Utrpení - radost
Evangelium je radostná zvěst- jsme pozváni k radosti. Ale je možné prožívat radost za všech okolností? I v utrpení? ...
Ve spojení s papežem
Ježíš položil život za to, abychom mohli být členy Boží rodiny. Všechny nás spojil svou krví a my tak tvoříme sp...
Zastavení křížové cesty
1.zastavení - Pilátův soud 2.zastavení - Ježíšův kříž 3.zastavení - Ježíšův první pád 4.zastavení - Jež...
Zpracovat hněv a zlobu
Pane Ježíši, při poslední večeři jsi přikázal apoštolům: "Milujte se navzájem!" To platí i pro nás, ale stále t...
Modlitba křížové cesty (Via dolorosa)
Kriste, Spasiteli a Vykupiteli, otvírám své srdce, abych uvažovalo tvém přesvatém umučení. Chtěl bych, aby se mě hluboc...