Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Modlitby k Duchu svatému

Výsledek vyhledávání

Prosba o vedení Duchem Svatým
Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj. Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí. Chci přijmout a u...
Svatodušní růženec - Bolestný
Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha... Následuje modlitba Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria. Po jmé...
Prosby o dar Ducha svatého
Bože, dej mi trochu svého Ducha moudrosti, abych rozpoznal, kde mám ustoupit a kde mám plnit svůj úkol. Bože, dej mi tr...
Hymnus Veni Creator Spiritus
Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich chrám, z výsosti nebes zavítej, do duší nám svou mil...
Litanie k Duchu svatému I.
Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. - Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. - Pane, smiluj se. Bože, náš...
Litanie k Duchu svatému II.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Sestup na nás Duc...
Modlitba Alžběty od Nejsvětější Trojice
Stravující Ohni, Duchu lásky, sestup do mne, jako by se v mé duši stalo vtělení Slova, abych pro něho byla dalším li...
Modlitba k Panně Marii, Snoubence Ducha svatého
Nejčistší Snoubenko Ducha svatého, daruj nám lásku svého neposkvrněného srdce jak k Bohu, tak k bližnímu, aby naše srd...
Modlitby sestry Marie od Ukřižovaného Ježíše
Duchu svatý, osvěť mě. Lásko Boží, stravuj mě. Veď mě na cestu pravdy. Maria, Matko, provázej mne. Požehnej mi...
Prosba k Duchu svatému
Přijď Duchu Otce a Syna, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry a síly. Přijď tajemný jásote v slzách ...
Modlitba koncilních otců
Zde jsme, Pne, Duchu svatý, zde jsme i s přetěžkým břemenem svých hříchů, avšak shromážděni výslovně v tvém j...
Modlitba k Duchu svatému
Věřím v Ducha svatého. Věřím, že může odstranit moje předsudky. Věřím, že může změnit moje návyky. Věř...
Svatodušní svátky
Bože dej, ať ucítíme tvůj dech, tvůj vítr, tvoji bouři, Ať poznáme, kdo jsi. Bože, pošli nám svého Ducha pokoj...
Modlitba k Duchu svatému (sv. Augustin)
Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel! Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal! Nadchni mě, Duch...
Přijď, Duchu svatý (modlitba Karla Rahnera)
Přijď, Duchu svatý, Duchu Otce i Syna, přijď, Duchu lásky, Duchu synovství, Duchu pokoje, důvěry, síly a svaté radosti....
Desátek slavného růžence k Duchu Svatému
1. Ježíš, který Ducha svatého seslal 2. Ježíš, kterého prosíme, aby svým Svatým Duchem posiloval naši víru, nad...
Svatodušní růženec - Radostný
Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha... Následuje modlitba Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria. Po jmé...
Svatodušní růženec - Slavný
Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha... Následuje modlitba Otče náš, pak třikrát Zdrávas Maria. Po jmé...
K Duchu svatému v modlitbě růžence
1. Apoštolové setrvávali jednomyslně v modlitbách s Marií. 2. Tu povstal náhle z nebe hukot. 3. A ukázaly se jim jazyk...
Modlitba za sedm darů Ducha svatého (modlitba sv. Bonaventury )
Jednorozený Synu Boží! Kvůli nám ses stal člověkem. Kvůli nám jsi byl ukřižován i oslaven! Skrze tebe prosíme nejlep...
Přijď, Duchu svatý
Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věřících a zapal v nich oheň své lásky; ty, který jsi vírou sjednotil národy ...
Přijď, ó Duchu přesvatý
1. Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít! Nejčistší Snoubenko Ducha svatého, da...