Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ Modlitby za různé potřeby a příležitosti ~ Modlitby manželů a za manžele

Výsledek vyhledávání

Za novomanžele
Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád a k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu; ...
Za novomanžele (varianta)
Bože všemohoucí, ty jsi všechno stvořil a všemu dal svůj řád a k svému obrazu učinil člověka jako muže a ženu; ...
Modlitby ve výročí svatby
Bože, původce života, tys od začátku posvětil spojení muže a ženy, aby vytvářeli jednotu lásky a věrnosti; shl...
Modlitba manželova
(Srov. Ef 5,23-33) Pane Ježíši Kriste, nauč mne milovat svoji manželku, jako ty miluješ svou církev, za kterou ses o...
Modlitba manželů
Bože, ustanovil jsi manželství, abychom jím udržovali život lidského pokolení, vzájemně si pomáhali a radovali se ze sv...
Máme ze sebe navzájem radost
/modlitba manželů/ Děkujeme ti Bože, že jsi každého z nás stvořil. Děkujeme ti, že jsi nás dva přivedl k sob...
Máme to spolu těžké
/modlitba manželů/ Pane, není to jednoduché, když jsme tak každý jiný, a přesto tak blízko máme spolu žít. Dř...
Modlitba Tóbijáše a Sáry
Tóbijáš povstal ze svého lůžka a řekl Sáře: "Sestro vstaň! Pomodleme se a vyprosme si na našem Pánu, aby nám prokáza...
Za smíšená manželství
Nesou kříž tvého rozděleného křesťanstva. Pomoz jim, aby se ve svém soukromém životě spolu setkávali tak, aby...
Za přátele, kteří mají těžkosti v manželství
Pane, dnes přicházíme k tobě kvůli svým přátelům. Nevíme, jak to mohlo tak daleko dojít. Nemají si co říct, zr...
Modlitba společenství manželů
Pane, otevři naše srdce, dovoláváme se tvého slibu, který vždy věrně plníš, že všude tam, kde se i malé spole...
Modlitba za rodinu
„Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu.“ (Jozue 24,15) Otče náš, děkuji, že Ti záleží na celé naší rodině. ...
Modlitba matky
Pro nezamhouřené noci dej mi, Pane, sílu pro uspěchaná rána dej mi, Pane, trpělivost pro stále stejné dny d...