Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ Svátosti ~ Svátost smíření

Výsledek vyhledávání

Myšlenky k lítosti a předsevzetí (Kajícnost - žalm 51/50)
Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. Smyj ze mě úplně mou...
Před zpytováním svědomí
Bože, Otče nebeský, jsi vševědoucí a znáš mě dokonale. Voláš mě, abych zkoumal svůj život před tebou a poznal se ta...
Myšlenky k lítosti a předsevzetí (A)
Bože, litují všech svých hříchů. Zasloužil jsem za ně trest, ale ty mi nabízíš svou lásku. Je mi líto mých provině...
Myšlenky k lítosti a předsevzetí (B)
Otče, mám před očima své hříchy. Vidím svou vinu. Vidím, jak jsem ze svévole, hlouposti, slabosti opustil tvou lásku a ...
Myšlenky k díkům za smíření (A)
Velebí má duše Pána, protože mi prokázal milosrdenství. Sňal ze mě břemeno hříchů, daroval mi znovu mír a pokoj, kte...
Myšlenky k díkům za smíření (sv. Augustin)
Bože, ty jsi velký a hodný chvály. Tvoje moc je velká a tvá moudrost je bez konce. Tebe se odvažuje chválit člověk, nepa...
Myšlenky k lítosti a předsevzetí (C)
Chci žít ve svobodě dětí Božích, a zříkám se proto hříchu. A Chci, aby mě nikdy hřích neovládl, a zříkám se pro...