Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ Svátosti ~ Eucharistie

Výsledek vyhledávání

Návštěva eucharistického Krista (A)
Pane, dal jsi nám své tělo a krev jako pokrm a lék. Vzácnost tohoto daru a velikost tvé lásky nemůžeme nikdy plné pochop...
Návštěva eucharistického Krista (B)
Pán můj a Bůh můj! Věřím, že to, co se smyslům jeví jako chléb, jako podoba plodu země a lidské práce, jsi ty. osla...
Duchovní přijímání
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvétější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věř...
Příprava na přijímání (Slovy Písma svatého)
Je mi líto zástupu. Když je pošlu domů hladové, zemdlí A načešte (Mk 8,2.3). Hte, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyš...
Příprava na přijímání
Pane Ježíši Kriste, neodvážil bych se přistoupit k tvému stolu, kdybys ty sám nebyl řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou...
Po přijímání (Slovy Písma svatého)
Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá (1 Sam 3,9). Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus (Gal 2,20). čím se odplat...
Po přijímání (sv. Basil Veliký)
Děkuji ti, Pane, můj Bože, že jsi nezamítl mě hříšného, nýbrž že jsi mi dopřál účast na svém svatém tajemství....
Modlitba (Jan Milíč z Kroměříže)
Ó Jezu Kriste, děkujeme tvé nekonečné milosti, jenž jsi své svaté tělo dal nemocným k lékařství duchovnímu, neč...
Duchovní přijímání (sv. Konrád z Parzhamu)
Přišel jsem, abych pobyl chvilku s Tebou, Ježíši, a v duchu se vrhám do prachu před tvým svatostánkem, abych se v nej...
Po příjímání (modlitba sv. O. Pia)
Zůstaň se mnou, Pane, neboť potřebuji tvou přítomnost, abych na tebe nezapomněl. Ty dobře víš, jak snadno tě opouštím...