Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:

Výsledek vyhledávání

Modlitba vojenského vůdce
Přemocný a živý Bože, kterýž si mne za vůdce vojáků ustanovil, prosím tebe, obdař mne potřebnou moudrostí a rozumnos...
Modlitba kteréhokoli křesťanského vojáka
Všemohoucí Bože, Hospodine Zástupů, kterýž jsi udatný válečník, učíš také ruce křesťanských vojáků boji, a prs...
Modlitba vojáka majícího jíti do bitvy
Hospodine, jakť jsou mnozí nepřátelé naši3, mnozí povstávají proti nám; v nás pak není žádné moci proti množství ...
Vzdechnutí vojáka jdoucího do bitvy
Nu již jdu ve jménu Hospodina zástupů, Boha vojska našeho, kterémuž nepřátelé utrhají, do bitvy. Hospodin ostříhejž ...
Díku činění vojáků i jiných lidí, za obdržení vítězství
Děkujeme tobě všemohoucí Pane Bože, žes naší prosbu milostivě vyslyšel, a nás z rukou nepřátel a nenávistníků naš...
Modlitba vojáků, i jiných lidí po porážce a stracení vítězství.
Ach Pane Bože dobrotivý, kterýž přísně tresceš všecky činitele nepravosti, ty si lidu tvému v boji na odpor postavil, a...
Modlitba vojáků, i jiných lidí obležených v městě aneb v jiné pevnosti.
Pane Ježíši Kriste, obklíčili nás nepřátelé, ssužují nás a šturmují na nás ze všech stran, podkopávají zdi, a v...
Modlitba vojáků když město aneb jinou pevnost oblehli.
Všemohoucí, věčný a milosrdný Bože, Pane a Ochrance života našeho, my z rozkazu naší vrchnosti ležíme teď pod touto ...
Modlitba rytíře
Dopřej mi, Pane, abych v boji, který jde životem, našel odvahu udeřit a mám-li vyhrát, dej, aby to bylo podle zákonů a ...