Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ Různé modlitby ~ Modlitby sv. Ignáce z Loyoly

Výsledek vyhledávání

Suscipe, Domine (sv. Ignáce z Loyoly)
Vezmi si, Pane, a přijmi celou mou svobodu, mou paměť, můj rozum a mou vůli, všechno, co mám a co vlastním. Od tebe ...
Odevzdání se službě Bohu (sv. Ignác z Loyoly)
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuj...
Duše Kristova (sv. Ignác z Loyoly)
Duše Kristova, posvěť mě. Tělo Kristovo, zachraň mě. Krvi Kristova, opoj mě. Vodo z boku Kristova obmyj mě. Utrpení ...
Věčné Slovo (sv. Ignác z Loyoly)
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží, nauč nás pravé velkomyslnosti. Nauč nás Tobě sloužit, jak toho právem zasluhu...
Prosba o vedení (podle sv. Ignáce z Loyoly)
Bože, můj Pane! Prosím Tě o milost, aby všecky moje úmylsy, věškeré mé jednání a všechny mé skutky směřovaly ...
Vezmi si Pane
Vezmi si Pane všechnu mou svobodu, paměť i rozum i vůli mou... Nemám nic, co bych nedostal od tebe, všechno ti vracím s ...