Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ Různé modlitby ~ Modlitby z Archy

Výsledek vyhledávání

01. Modlitba Noema
Pane, co je tohle za spoušť... V přívalu vod a křiku zvířat už se ani neslyšíme. Trvá, to už dlouho. Chce všechn...
02. Modlitba kohouta
Jen nezapomeň, Pane, že slunce probouzím. Hle, služebník jsem tvůj. Důstojnost mé služby však mě nutí k trošce to...
03. Modlitba psa
Oka nezamhouřím, Pane, kdo jiný by jim hlídal dům a stáda? A kdo by jinak zůstal věrný? Snad jen ty a já víme, co ...
04. Modlitba ptáčka
Pane, není lehké modlit se takhle sám... Tvá ruka ať chrání mé hnízdečko před uplakaným počasím. Dej ranní rosu...
05. Modlitba kočky
Pane, já jsem kočka. Ne snad že bych chtěla o něco zvlášť prosit. Já nic po nikom nechci. Ale kdybys náhodou měl na p...
06. Modlitba vepříka
Pane, jsou mi k smíchu se svou hloupou slušností. Možná chrochtám, dobře. Chrochtám si a funím. Chrochtám, protože ch...
07. Modlitba kačenek
Pane, dej nám hodně vody shůry, ať naprší dnes, zítra i napřesrok. Dopřej nám hojnost vodních červů a sešli samé ...
08. Modlitba hříběte
Když se tráva v jarním slunku zelená a kopytům je do skoku, proč mi, Bože, musí strach srdce ochromit? Uháním a ví...
09. Modlitba skřivánka
Tady, tady, Pane, tady jsem! Vy trhl s mě ze země a já letím k tobě výš, s písní, kterou jsi mě učil. Až do toho ...
10. Modlitba osla
Bože, ty, který jsi mě stvořil, abych poznal prach a kámen cest, abych snášel tíži břemen, abych zakoušel jen hněv a ...
11. Modlitba včelky
Pane, nejsem přece z těch, kdo by nechtěli si vážit bohatství tvých darů. Buď požehnán ty, jenž mi pro mé úsilí ...
12. Modlitba opice
Bože, Bóže, proč jen jsi mě učinil tak ošklivou? Vždyť kvůli téhle směšné tváři chtějí na mně stále jenom sa...
13. Modlitba světlušky
Bože, nemohl bys poodejít s tím svým světlem kousek dál? Vždyť vypadám jak vypálená sirka! Ať už tiše padne tvoje ...
14. Modlitba žirafy
Pane, dívám se na svět z výšky a to bývá nesnadné přijmout každou jeho malichernost. Doneslo se mi však, že pokorn...
15. Modlitba sovy
Prach a popel! Pane, jsem jen prach a popel. Jediné dvě lucerničky zavěšené u zobáku blikávají jak úplněk do noci. N...
16. Modlitba zlaté rybky
Pane můj, kdy skončí ten kolotoč podél průhledných a tvrdých stěn bez úniku? Vysvoboď mě, prosím, z dávno mrtvý...
17. Modlitba cvrčka
Bože, jsem jen maličký a černý, ale chtěl bych ti vzdát dík, žes obklopil můj život teplem léta a chvějícím se ...
18. Modlitba mravence
Pane, to vážně jen pro potěchu světa zůstanu i na věčnosti tím, kdo všechno vždycky odnáší? Ano, sbírám všech...
19. Modlitba myšky
Vidíš, jak jsem šedivá, Bože můj, Ještě si mě pamatuješ? Pořád jenom na útěku, pořád s někým v patách uhry...
20. Modlitba kozy
Pane, já si chci žít podle svého. Stačí mi trocha opojení ze svobody, až srdce závrať roztančí, a věneček ze vzpo...
21. Modlitba velkého slona
Bože, to jsem já, slon, a chtěl bych ti, Stvořiteli, něco říct... Jsem ze sebe trochu nesvůj a vlastně za to nemůž...
22. Modlitba vola
Bože můj, dej mi hodně času. Snad jen člověk by se stále někam honil. Ať už jednou pochopí, že se na mě nesmí p...
23. Modlitba motýla
Pane, co jsem to jenom...? Už to mám, moře květů, slunce, díky, Pane. Tvé stvoření je tak hezké! Ten závan ze zá...
24. Modlitba želvy
Momentíček! Bože, bože, vždyť už běžím. Ale příroda si žádá svoje a já jsem navíc tohle sama nestavěla. Ne ...
25. Modlitba starého koně
Pane, vidíš sám, že kůže na mně visí jako starý kabát. . Horké kapky všední dřiny smyly barvu mladých let. . V...
26. Modlitba krkavce
Krása, Pane, krása je, že podle tvých slov trochu víry stačí pro spasení. Vždyť já věřím. Věřím, že svět je...
27. Modlitba holubice
Archa čeká, Pane. Archa čeká na tvou vůli a na znamení pokoje... Nejsem nic než holubice! Nic víc. Jako láska, když...