Modlitba.cz
Odkazy

Přihlaště se >

Nově přidané
Pane bože vyslyš mé modlitby a přání!
Pane všemohoucí bože kdy...
Modlitba k svatému Janu od Kříže
Svatý Jene od Kříže ...
Pane ty jsi světlo věčné!
Pane ježíši, ty jsi svě...
Pane ježíši mám tě rád prosím pomoz mi!
Pane ježíši miluji tě z...
O Boze, celou tuto noc
O Boze, celou tuto noc, za...


Katalog modliteb

Vyhledávání v katalogu
Přidat modlitbu do katalogu >
Aktuální kategorie:
Katalog ~ ~ Mariánské modlitby
Růženec

Výsledek vyhledávání

Pozdravení andělské
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá ...
Anděl Páně
K: Anděl Páně zvěstoval Panně Marii L: a ona počala z Ducha Svatého. Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; po...
Zdrávas Královno
Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, Živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové ...
Pod ochranu tvou
Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpe...
K svatému Josefu po růžencové pobožnosti
K: Oroduj za nás, svatý Josefe, L: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. K: Modleme se: K tobě, svatý Josefe...
Modlitby k Matce ustavičné pomoci - Zásvětná modlitba
Nejsvětější Panno Maria, ty ses chtěla nazývat Matkou ustavičné pomoci, abychom ti nikdy nepřestali důvěřovat. Vroucn...
Modlitba k nejsvětější Matce Boží Panně Marii
Ó milé Jezulátko, pospíchám k tobě o přispění! Na přímluvu tvé svaté Matky, prosím tě o milost v této žádosti .....
Korunka k Pražskému Jezulátku (Malý Růženec)
Modlitba začíná trojím "Otče náš..." ke cti třech osob Svaté rodiny. Dvanáct tajemství shrnutých ve dvanácti "Zdráva...
Pozdravení andělské - Latinsky
Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater ...
Anděl Páně - Latinsky
Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto. Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieri...
Zdrávas Královno - Česky/latinsky
Zdrávas Královno Zdrávas Královno, matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě v...
V době velikonoční
Raduj se, Královno nebeská, aleluja, protože splnil Pán slova svá, aleluja: z mrtvých vstal, Matko, Ježíš tvůj, alel...
Modlitba Paní všech národů
Pane Ježíši Kriste, Synu Otce, sešli nyní svého Ducha na zem. Dej, ať Duch svatý přebývá v srdcích všech národů, ...
Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
Pane, smiluj se. Pane smiluju se. Kriste, smiluj se. Kriste smiluj se. Pane, sm...
Loretánská litanie
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Bo...
Modlitba k Panně Marii
Panno Maria, Matko Pána, ty, jež jsi námahou vstoupila za svým Synem na horu utrpení, dopřej nám, kdo s námahou kráčím...
Modlitba k Panně Marii 2
Dej nám, Pane, na přímluvu Marie, Tvé Matky, ať jsme s vojáky pod křížem. Vlož do našich úst slova, kterými s cí...
Modlitba k Panně Marii 3
Pane Ježíši, ty jsi nechtěl ušetřit svou Matku bolestné a dramatické účasti na svém utrpení. Učiň, abychom na n...
Magnifikat
Maria řekla: "Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím po...
Modlitba k Panně Marii, Matce dobré rady
Přeslavná Panno, vyvolená věčnou Radou za Matku vtěleného Slova, pokladnice božských milostí a orodovnice hříšník...
Prosba k Panně Marii
O´Maria bez hříchu počatá ..Oroduj za nás,kteří se k Tobě utíkáme i za ty,kdož se k Tobě neutíkají i za nepřátel...
O dar lásky k Pánu Ježíši a o lásku k Panně Marii
Maria,vroucně si přeješ, aby Ježíš, tvůj milý syn, byl milován. Prosím tě, Matičko, vypros mi tuto milost: vypros mi c...
Modlitba k Panně Marii, pomocnici křesťanů
Maria, Panno mocná, ty velká a slavná záštito svaté Církve; ty podivuhodná pomocnice křesťanů; ty samojediná potřel...
Růženec spojených srdcí
JAK SE MODLIT RŮŽENEC SPOJENÝCH SRDCÍ. Modlíme se na obyčejném růženci. Začátek modlitby se shoduje s modlitbou Svatéh...